Hisobot va tahlil - mutaxassisi

1-3 yillik ish tajribasi

Vazifalar:

 • Excel va boshqa dasturlar yordamida muntazam hisobotlarni yaratish va saqlash.

 • Ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish.

 • Aniq hisobotlarni taqdim etish uchun jamoa a'zolari bilan hamkorlik qilish.

 • Natijalarni samarali taqdim etish uchun ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.

 • Ichki manfaatdor tomonlar uchun taqdimotlar va hisobotlarni tayyorlashda yordam berish.

 • Takomillashtirishni talab qiladigan sohalarni aniqlash uchun asosiy ishlash ko'rsatkichlarini (KPI) kuzatish.

 • Guruh a'zolarini maxsus tahliliy loyihalar va ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishda qo'llab-quvvatlash.

Talablar:

 • Tegishli sohada bakalavr darajasi (masalan, biznes, tahlil, statistika va boshqalar).

 • Formulalar, funktsiyalar va jadvallarini o'z ichiga olgan Excel dasturini erkin ravishda foydalana bilish.

 • Ajoyib tahliliy ko'nikmalar va tafsilotlarga e'tibor berish muammolarini hal qilish qobiliyatlari.

 • Katta ma'lumotlar to'plamlari bilan ishlash va qimmatli ma'lumotlarni olish qobiliyati.

 • Kuchli og'zaki va yozma muloqot qobiliyatlari.

 • Mustaqil ravishda va hamkorlikda ham ishlashga qobilyati.

 • Ma'lumotlarni tahlil qilish yoki hisobot berish bo'yicha oldingi tajriba yoki amaliyot ustinlik beradi.